HP Wandelt

 

Malerei

 

                                                                                                       ohne Titel

                                                                                    - Öl auf Leinwand  2018   100 cm x 80 cm -

                                                                                                                        ( Ref. D.v. Zadelhoff )